7023 - Περί 'Ερμηνευτικής τών θείων Γραφών. 'Υπό Ι. Κ[ίγγ]. Άθή- νησι, τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πύλη τής Αγοράς). 1856. Είς 8ον, σ. 32. ΓΕΝ. Theol. 2254. *
Ι. Κ[ίγγ].

Περί Ερμηνευτικής των θείων Γραφών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί Ερμηνευτικής των θείων Γραφών.