6999. - Νομοσχέδιον περί συντάξεως των πολιτικών υπαλλήλων, [έν τέλει:] Έν Πάτραις την 14 7βρίου 1856. Ρ. Εις 8°ν, σ. 16. ΓΕΝ — . *¦

Νομοσχέδιον περί συντάξεως των πολιτικών υπαλλήλων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νομοσχέδιον περί συντάξεως των πολιτικών υπαλλήλων