6997· - Νομολογία των ποινικών αποφάσεων τοϋ 'Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. "Ετος 1856. Κέρκυρα, Έν τω Τυπονραφείω της Κυβερνήσεως. Εις 8ον, α. 129. ΔΒΚ—. *

Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης