6952. - Ίκετήριος τοΰ 'Ιωάννη 'Aρόνη πολίτου Παξών. Προς την εκλαμπρο- τάτην Κυβέρνησιν τής νήσου Παξών, κΰριον Νικόλαον Μακρήν Έπαρχον κτλ. Κέρ- κυρα τΰποις Σχερίας 1856. Κουμανούδης 2, 324.
Ιωάννη 'Aρόνη

Ίκετήριος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ίκετήριος