6942. - Ή προσωπική ελευθερία, ή δικαιοσύνη και ή αλήθεια εν Ελλάδι. Έκ τοΰ Μεδρεσέ. 'Αθήναι, τΰποις 'Αθηνάς 1856. Εις 8°ν. Υπογράφει: Ι. Σ[απουντζής]. Κουμανούδης 2, 323. *
Ι. Σ[απουντζής].

Ή προσωπική ελευθερία,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή προσωπική ελευθερία,