6940. - Ήνωμένον Κράτος των 'Ιονίων Νήσων, [κάτω :] Κέρκυρα εν τω τυ- πογραφεία} της Κυβερνήσεως. Μφ. 0.22 Χ 0.30, της 20 Μαρτίου 1856, ελληνιστί και άγγλιστί. "Οτι επιτρέπεται είς "Ελληνα ΰπήκοον νά κληρονομά Ίόνιον ύπήκοον. IEEE—. *

Ήνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ήνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων,