6939. - Ήνωμένον Κράτος των 'Ιονίων Νήσων. Κέρκυρα, 4 Σεπτεμβρίου 1856. 'Απόφασις της Γερουσίας, [κάτω:] Κέρκυρα εν τω τυπογραφεία) της Κυ- βερνήσεως. Μφ. 0.63 χ 0.47, ελληνιστί και άγγλιστί, περί δικαστικών περιοχών. IEEE—. *

Ήνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ήνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων.