6911. - Εκλογείς και συμπολϊται ! Προτεινόμενος υποψήφιος.......[κάτω:] Ό Συμπολίτης 'Υποψήφιος Διονύσιος Κ. Φλαμπουριάρης. Μφ. 0.20 χ 0.28, έν Ζακΰνθψ, τβ 15/27 Δεκεμβρίου 1856. ΛΖ—.
Διονύσιος Κ. Φλαμπουριάρης.

Εκλογείς και συμπολίται ! Προτεινόμενος υποψήφιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εκλογείς και συμπολίται ! Προτεινόμενος υποψήφιος