6883. - Δηλοποίησις. Μφ. 0.32x0.22, ελληνιστί, άγγλιστί κα'ι Ιταλιστί, τής 6 Μαΐου 1856, έκ τοΰ Γραφείου των Ιονίων 'Ατμόπλοιων, περί εκποιήσεως δια δημοπρασίας ενός ατμόπλοιου. IEEE—. *

Δηλοποίησις.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις.