6866. - Αριθ. Β' Πράξις της Κυβερνήσεως Τροπολογοϋσα το παρόν σύστημα τής περιοχικήΰ διαδικασίας έν ταΐς νήσοις Κερκτίρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Λευκάδος. Μφ. 056x0.43, τής 17 'Απριλίου 1856, ελληνιστί και άγγλιστί. IEEE—. #

Αριθ. Β' Πράξις της Κυβερνήσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθ. Β' Πράξις της Κυβερνήσεως