Ανάσταση

  1. Έννοια
    1. Ιησούς Χριστός -- Ανάσταση