Σύνταγμα, 1864

  1. Έννοια
    1. Ελλάδα -- Σύνταγμα, 1864